Over Orego

Welkom op de site van deORigineleEersteGebruikersOrganisatie

Dit HIS (huisartseninformatiesysteem) vormt de kern van de praktijkvoering bij een op de vier huisartsenpraktijken in Nederland. Rond 1983 werd MicroHIS geïntroduceerd. Het was het eerste HIS met een grafische interface. Dit HIS is operationeel onder de goedgekeurde Windows-versies in een lokale of terminal server en ook in een ASP-omgeving. De huidige versie van MicroHIS is WCIA ’90 (Werkgroep Coördinatie Informatisering en Automatisering van LHV en NHG) goedgekeurd en bestaat uit de modules Basis, Medisch, Apotheek, Communicatie, Agenda, Boekhouding, Preventie en EVS (elektronisch voorschrijfsysteem). Dit HIS ondersteunt communicatiekoppelingen met apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, huisartsenposten, VECOZO en servicebureaus. Met behulp van zogenoemde Procedures Nieuwe Stijl (PNS) kunnen derden - en dus ook gebruikers - programma’s ontwikkelen die gekoppeld kunnen worden aan MicroHIS. Dit wordt toegepast voor aanvullende functionaliteit en wetenschappelijk onderzoek. MicroHIS wordt continu van nieuwe mogelijkheden voorzien om de gebruikers mee te laten groeien in een sterk veranderende Nederlandse gezondheidszorg. Functionaliteit die vandaag de dag nodig is en die zich richt naar een regionaal en landelijk EPD (Elektronisch PatiëntenDossier).Meld u aan voor de nieuwsbrief​ 

Nedhis-EZD-Congres

Hét congres voor huisartsen, doktersassistentes, POH-ers, AIOS-sen, waarnemers, managers in de eerstelijnszorg en andere geïnteresseerden. Om elkaar te ontmoeten, te leren, te netwerken en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de huisartsinformatiesystemen (HIS-sen).Gezien het thema  worden ook apothekers uitgenodigd om te participeren.

Orego op HAweb

Op HAweb is er een levendige discussiegroep van Orego. Klik hier om naar HAweb te gaan

HAweb
HAweb

 

Wat doet Orego

Orego is de vereniging van huisartsgebruikers van het softwarepakket Microhis. De vereniging stelt zich ten doel de leden te helpen en te faciliteren bij het gebruik van hun Huisartsinformatiesysteem Microhis. Door afspraken met de softwareleverancier van Microhis, CSC, genieten leden er een jaarlijkse korting op de abonnementskosten van Microhis. Tevens zijn er mogelijkheden tot het aanschaffen van extra software voor Microhis, de zg PNS’en/add-ons, tegen een aantrekkelijke korting bij Prestoweb. Orego doet meer: Er is een actieve PakketCommissie waar aandacht is voor de mogelijkheden en gebruikersproblemen geëvalueerd en besproken worden in samnspraak met de ontwikkelaars van CSC. De contacten met CSC hebben tot doel de leden een goed werkend en effectief Microhis voor dagelijks gebruik te garanderen. Deze commissie is het hart van de gebruikersvereniging. Ook entameren we oplossingen voor problemen en vragen die door derden ( overheden en verzekeraars) aan ons pakket worden gesteld. Denk aan het, door CSC gratis aangeboden, uitspoelprogramma voor door de NZa-enquete getroffen praktijken in 2010. De NHG-uitspoelformats voor ketenDBC’s vanuit Microhis. Gebruikersverenigingen zoals Microhis laten hun stem horen in verschillende overlegstructuren. Regulier overleg met de overkoepelende organisatie van huisarts gebruikersverenigingen NedHis, overleg met het NHG.En LHV. Het mede organiseren van het jaarlijks IT- congres voor huisartsen. Jaarlijkse demonstratiedagen met gebruikers van andere HIS’sen, waar men tot standaardisering van protocollen probeert te komen. Inspringen met hulp en zoals bij Infotechnology- debacle, juridisch advies. Gebruikersverenigingen moeten gevoed worden door informatie van hun leden. Zonder informatie van de gebruikers is het moeilijk om onze taak goed uit te voeren.